Standard Vocabulary
in the spelling of 1975 - 1999

English Welsh Cornish
1. stream stream nant nans
2. heaven heaven nef nev
3. blood blood gwaed goes
4. night night nos nos
5. house house chi
6. father father tad tas
7. thin thin tenau tanow
8. stone stone carreg karrek
9. white white gwyn gwynn
10. sheep sheep dafad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd dydh
13. goose goose gŵydd goedh
14. bridge bridge pont pons
15. church church eglwys eglos
16. under under tan dann
17. king king brenin myghtern
18. ford ford rhyd rys
19. lord lord arglwydd arloedh
20. yellow yellow melyn melyn
21. queen queen brenhines myghternes
22. foot foot troed troes
23. six six chwech hwegh
24. eight eight wyth eth
25. milk milk llaeth leth

Menu