Standard Vocabulary
in the spelling of 1675 - 1699

English Welsh Cornish
1. stream Stream Nant nance
2. heaven Heaven Nef neve
3. blood Blood Gwaed gooze
4. night Night Nôs noaze
5. house Houſe chei
6. father Father Tâd taz
7. thin thin tenau tanow
8. stone Stone Carreg karack
9. white white gwynn gwydn
10. sheep Sheep Dafad davaz
11. well Well Ffynnon fentan
12. day Day Dydd deeth
13. goose Gooſe Gŵydd gooth
14. bridge Bridge Pont pons
15. church Church Eglwys eglez
16. under under tan dadn
17. king King Brenin matern
18. ford Ford Rhŷd rys
19. lord Lord Arglwydd arleth
20. yellow yellow melŷn mellen
21. queen Queen Brenhines maternes
22. foot Foot Troed trooze
23. six ſix chwech whee
24. eight eight wyth eath
25. milk Milk Llaeth leath

Menu