Standard Vocabulary
in the spelling of 1450 - 1474

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heuene nef nef
3. blood blode gwaet gos
4. night nyght nos nos
5. house houſe ty chy
6. father fader tad tas
7. thin thynn teneu tanow
8. stone ſtoon karrec carrek
9. white white gwyn gwyn
10. sheep ſhepe davad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd dyth
13. goose goſe gwydd goth
14. bridge bryg pont pons
15. church cherche eglwys egles
16. under vnder tan dan
17. king kynge brenhin myghtern
18. ford forde ryd rys
19. lord lord arglwydd arluth
20. yellow yelwe melyn melen
21. queen quene brenhines myghternes
22. foot foote troed tros
23. six ſixe chwech whe
24. eight eyghte wyth eth
25. milk milke llaeth leth

Menu