Standard Vocabulary
in the spelling of 1425 - 1449

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heuyne nef nef
3. blood blode gwaet gos
4. night nyght nos nos
5. house hous ty chy
6. father fader tat tas
7. thin thynne teneu tanow
8. stone ſtoon karrec carrek
9. white whyte gwyn gwyn
10. sheep ſchep dauat dauas
11. well welle ffynnawn fenten
12. day day dyd deth
13. goose goſe gwyd goth
14. bridge brigge pont pons
15. church chyrche eglwys egglos
16. under vnder tan dan
17. king kyng brenhin myghtern
18. ford forde ryt rys
19. lord lord arglwyd arluth
20. yellow ȝelew melyn melen
21. queen quene brenhines myghternes
22. foot fote troet tros
23. six ſixe chwech whe
24. eight eyghte wyth eth
25. milk mylk llaeth leth

Menu