Standard Vocabulary
in the spelling of 1400 - 1424

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heuen nef nef
3. blood blode gwaet goys
4. night nyght nos nos
5. house hous ty chy
6. father fader tat tays
7. thin thynne teneu tanow
8. stone ſtoon karrec carrek
9. white white gwynn gwyn
10. sheep ſchep dauat dauas
11. well welle ffynnawn fenten
12. day day dyd deyth
13. goose goſe gwyd goth
14. bridge bregg pont pons
15. church chyrche eglwys eglos
16. under vnder tan dan
17. king kyng brenhin myghtern
18. ford forde ryt rys
19. lord lord arglwyd arluth
20. yellow ȝelowe melyn melen
21. queen qwhene brenhines myghternes
22. foot fote troet troys
23. six ſix chwech whe
24. eight eyghte wyth eyth
25. milk mylke llaeth leyth

Menu