Standard Vocabulary
in the spelling of 1800 - 1824

English Welsh Cornish
1. stream stream nant Cornish was no longer spoken
2. heaven heaven nef
3. blood blood gwaed
4. night night nos
5. house house
6. father father tad
7. thin thin tenau
8. stone stone carreg
9. white white gwyn
10. sheep sheep dafad
11. well well ffynnon
12. day day dydd
13. goose goose gŵydd
14. bridge bridge pont
15. church church eglwys
16. under under tan
17. king king brenin
18. ford ford rhŷd
19. lord lord arglwydd
20. yellow yellow melyn
21. queen queen brenhines
22. foot foot troed
23. six six chwech
24. eight eight wyth
25. milk milk llaeth

Menu