Standard Vocabulary
in the spelling of 1575 - 1599

English Welsh Cornish
1. stream ſtreame nant nans
2. heaven heauen nef neff
3. blood bloud gwaed gois
4. night night nôs nos
5. house houſe chy
6. father father tâd tas
7. thin thin tenau tanow
8. stone ſtone carreg karak
9. white white gwynn gwyn
10. sheep ſheepe dafad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd dyth
13. goose gooſe gŵydd goyth
14. bridge bridge pont pons
15. church church eglwys egles
16. under vnder tann dan
17. king king brenin mytern
18. ford forde rhyd rys
19. lord lord arglwydd arluth
20. yellow yellow melyn melen
21. queen queene brenhines myternes
22. foot foot troed tros
23. six ſixe chwech whe
24. eight eight ŵyth eth
25. milk milke llaeth leth

Menu