Standard Vocabulary
in the spelling of 1550 - 1574

English Welsh Cornish
1. stream ſtreame nant nans
2. heaven heauen nef neff
3. blood blood gwaed gois
4. night night nos nos
5. house howſe ty chy
6. father father tad tas
7. thin thinne tenau tanow
8. stone ſtone karreg carak
9. white whyte gwyn gwyn
10. sheep ſhepe dauad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd dyth
13. goose gooſe gwydd goyth
14. bridge brygge pont pons
15. church church eglwys egles
16. under vnder tan dan
17. king king brenhin mytern
18. ford foord rhyd rys
19. lord lorde arglwydd arluth
20. yellow yelowe melyn melen
21. queen quein brenhines myternes
22. foot foote troed tros
23. six ſixe chwech whe
24. eight eight wyth eth
25. milk milke llaeth leth

Menu