Standard Vocabulary
in the spelling of 1500 - 1524

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heuen nef neff
3. blood bloude gwaed gwoys
4. night nyght nos nos
5. house howſe ty chy
6. father fader tad tays
7. thin thyn teneu tanow
8. stone ſtone karrec carrak
9. white whyte gwyn gwyn
10. sheep ſhepe dauad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd deth
13. goose goſe gwydd goyth
14. bridge brig pont pons
15. church chyrche eglwys egles
16. under vnder tan dan
17. king kynge brenhin mytern
18. ford forde ryd rys
19. lord lord arglwydd arluth
20. yellow yelowe melyn melen
21. queen quene brenhines myternes
22. foot foote troed troys
23. six ſix chwech whe
24. eight eyght wyth eyth
25. milk mylk llaeth leyth

Menu