Standard Vocabulary
in the spelling of 1475 - 1499

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heven nef nef
3. blood blude gwaed gos
4. night nyghte nos nos
5. house howſe ty chy
6. father fader tad tas
7. thin thyn teneu tanow
8. stone ſtone carrec carrak
9. white whyte gwynn gwyn
10. sheep ſhepe dauad davas
11. well well ffynnon fenten
12. day day dydd dyth
13. goose ghoos gwydd goth
14. bridge bryge pont pons
15. church chyrche eglwys egles
16. under vnder tan dan
17. king kynge brenhin myghtern
18. ford ford ryd rys
19. lord lord arglwydd arluth
20. yellow yelowe melyn melen
21. queen queene brenhines myghternes
22. foot fote troed tros
23. six ſix chwech whe
24. eight eyghte wyth eth
25. milk mylk llaeth leth

Menu