Standard Vocabulary
in the spelling of 1350 - 1374

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heuen nef nef
3. blood blood gυaet gos
4. night nyȝt nos nos
5. house hous ty chy
6. father fader tat tas
7. thin þynne teneu tanou
8. stone ſton karrec carrek
9. white white gυynn gwyn
10. sheep ſchepe dauat dauas
11. well welle ffynnaυn fenten
12. day day dyd deth
13. goose gos gυyd goth
14. bridge brigge pont pons
15. church chirche eglυys egglos
16. under vnder tan dan
17. king kyng brenhin myghtern
18. ford ford ryt rys
19. lord lord arglυyd arluth
20. yellow yelwe melyn melen
21. queen quene brenhines myghternes
22. foot fote troet tros
23. six ſixe chυech whegh
24. eight eyȝte υyth eth
25. milk mylke llaeth leth

Menu