Standard Vocabulary
in the spelling of 1325 - 1349

English Welsh Cornish
1. stream ſtreme nant nans
2. heaven heven nef nef
3. blood blod gυaet gos
4. night nyȝt nos nos
5. house hous ty chy
6. father fader tat tas
7. thin þynne tenev tanou
8. stone ſton karrec carrek
9. white whit gυynn gwyn
10. sheep ſchep dauat dauas
11. well welle ffynhaυn fenten
12. day day dyd deth
13. goose goſe gυyd goth
14. bridge bregge pont pons
15. church chirche eglυys eglos
16. under vnder tan dan
17. king kyng breyenhin myghtern
18. ford ford ryt res
19. lord lord arglυyd arluth
20. yellow ȝelewe melyn melen
21. queen quene brenhines myghternes
22. foot fote troet tros
23. six ſix chυech wheg
24. eight eȝte υyth eth
25. milk mylk llaeth leth

Menu