Welsh - Cymraeg
 1. a, ac
 2. afal, yr afal, afalau
 3. du, ddu
 4. llyfr, y llyfr, llyfrau
 5. caws, y caws
 6. eglwys, yr eglwys, eglwysi
 7. ci, y ci, cŵn
 8. yfed
 9. llygad, y llygad, llygaid
 10. tad, y tad, tadau
 11. rhoi
 12. tŷ, y tŷ, tai
 13. ynys, yr ynys, ynysoedd
 14. mis Ionawr
 15. brenin, y brenin, brenhinoedd
 16. llyn, y llyn, llynnoedd
 17. llaeth, y llaeth (Sth); llefrith, y llefrith (Nth)
 18. nos, y nos, nosau
 19. hen, hen
 20. pupur, y pupur, pupurau
 21. brenhines, y frenhines, breninesau
 22. darllen
 23. canu
 24. tenau
 25. deall
 26. cwm, y cwm, cymoedd
 27. gwynt, y gwynt, gwyntoedd
 28. pelydr X, y pelydr X, pelydrau X
 29. blwyddyn, y flwyddyn, blynyddoedd
 30. dim
Dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. un
2. dau
3. tri
4. pedwar
5. pump
6. chwech
7. saith
8. wyth
9. naw
10. deg
100. cant

Welsh is spoken in:

Amlwch
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Conwy
Dinbych - Denbigh
Betws-y-Coed
Llanberis
Caernarfon
Beddgelert
Nefyn
Aberdaron
Pwllheli
Criccieth
Porthmadog
Harlech
Trawsfynydd
Y Bala - Bala
Dolgellau
Machynlleth
Aberystwyth
Tregaron
Aberaeron
Ceinewydd - New Quay
Llanbedr Pont Steffan - Lampeter
Llandysul
Aberteifi - Cardigan
Solfach - Solva
Llangadog
Llandeilo
Caerfyrddin - Carmarthen
Sanclêr - St. Clears
Cydweli - Kidwelly
Llangennech
Hendy
Pontyberem
Cross Hands
Y Tymbl - Tumble
Rhydaman - Ammanford
Glanaman
Brynaman
Gwaun-Cae-Gurwen
Cwm-Twrch
Ystalyfera
Ystradgynlais
Abercraf

Welsh is the national language of Wales. It is most used in the western half of the country, especially the north west. As is usual with minority languages, it tends to be spoken more in country villages than in towns.


Street Name Types in Wales

Orchard Street (English)

Greenwood Close (English)

Llwyn Mawr Road (Welsh and English)

Stryd-Y-Llan (Welsh)

Heol-Y-Maes (Welsh)

Lôn Iorwg (Welsh)

Ffordd Werdd (Welsh)

Clos Morgan (Welsh)

Sgwâr Y Dref (Welsh)


1. Ydw. Nac ydw.
2. Os gwelwch yn dda. Diolch.
3. Diolch yn fawr.
4. Ble galla i brynu tocyn?
5. Faint yw hwn?
6. Dw i ddim yn deall.
7. Siaradwch yn arafach, os gwelwch yn dda.
8. Ble mae'r banc?
9. Faint o'r gloch yw hi?
10. Mae angen meddyg arna i.

9. Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw;
10. deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.
11. Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
12. a maddau inni ein troseddau, fel yr ŷm ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
13. a phaid â'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un drwg.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. MAES AWYR

2. GORSAF

3. TOLLAU

4. GWYBODAETH

5. TELEFFON

6. MYNEDFA

7. ALLANFA

8. AR AGOR

9. AR GAU

10. TOILEDAU

11. DYNION

12. MERCHED

13. HEDDLU

14. AMBIWLANS

15. PEIDIWCH Â

16. BANC

17. SWYDDFA'R POST

18. GWESTY

19. BWYTY

20. CAFFI


Home