Võro - võro kiil
 1. ja
 2. must
 3. pini
 4. juuma
 5. silm
 6. esä
 7. andma
 8. järv
 9. üü
 10. vana
 11. laulma
 12. kolm
 13. tuul
 14. aastak
1. ütś
2. katś
3. kolm
4. nelli
5. viiś
6. kuuś
7. säidse
8. katõsa
9. ütesä
10. kümme

Võro is spoken in:

Võro - Võru
Antsla
Räpinä - Räpina

Home