Valencian - valencià
 1. i
 2. poma, la poma, pomes
 3. negre, negra
 4. llibre, el llibre, llibres
 5. formatge, el formatge
 6. església, l'església, esglésies
 7. gos, el gos, gossos
 8. beure
 9. ull, l'ull, ulls
 10. pare, el pare, pares
 11. donar
 12. casa, la casa, cases
 13. illa, l'illa, illes
 14. gener
 15. rei, el rei, reis
 16. llac, el llac, llacs
 17. llet, la llet
 18. nit, la nit, nits
 19. vell, vella
 20. pebre, el pebre
 21. reina, la reina, reines
 22. llegir
 23. cantar
 24. tres
 25. comprendre
 26. vall, la vall, valls
 27. vent, el vent, vents
 28. raig X
 29. any, l'any, anys
 30. zero
1. un
2. dos
3. tres
4. quatre
5. cinc
6. sis
7. set
8. huit
9. nou
10. deu
100. cent

Valencian is spoken in:

Castelló de la Plana - Castellón de la Plana
València - Valencia
Alacant - Alicante


Street Name Types in Valencia

Calle de Lagasca (Spanish)

Avenida de los Hermanos Bou (Spanish)

Plaza del Centro (Spanish)

Carrer de Sant Vicenç (Valencian)

Plaça del Sol (Valencian)


9. Pare nostre, que estás en el cel. Santificat siga el teu nom.
10. Vinga a nosatres el teu regne. Taça's la leua voluntat aixina en la terra com en el cel.
11. El nostre pa de cada dia dona-nosel hui.
12. I perdona-nos les nostres culpes aixina com nosatres perdonem als qui nos ofenen.
13. I no nos deixes caure en la temtació. Sino lliuranos del mal.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. AEROPORT

2. ESTACIÓ

3. DUANA

4. INFORMACIÓ

5. TELÈFON

6. ENTRADA

7. EIXIDA

8. OBERT

9. TANCAT

10. SERVICIS

11.

12.

13. POLICIA

14. AMBULÀNCIA

15. PROHIBIT

16. BANC

17. CORREUS

18. HOTEL

19. RESTAURANT

20. CAFÉ


Home