Slovene - slovenski
 1. in
 2. jabolko, jabolko, jabolka
 3. črn
 4. knjiga, knjiga, knjige
 5. sir, sir
 6. cerkev, cerkev, cerkve
 7. pes, pes, psi
 8. piti
 9. oko, oko, oči
 10. oče, oče, očeti
 11. dati
 12. hiša, hiša, hiše
 13. otok, otok, otoki
 14. januar
 15. kralj, kralj, kralji
 16. jezero, jezero, jezera
 17. mleko, mleko
 18. noč, noč, noči
 19. star
 20. poper, poper
 21. kraljica, kraljica, kraljice
 22. čitati
 23. peti
 24. tri
 25. razumeti
 26. dolina, dolina, doline
 27. veter, veter, vetrovi
 28. rentgenska, rentgenska
 29. leto, leto, leta
 30. nič
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Sina Božjega. Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temuč da ima večno življenje.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. eden
2. dva
3. trije
4. štirje
5. pet
6. šest
7. sedem
8. osem
9. devet
10. deset
100. sto

Slovene is spoken in:

Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Koper


Street Name Types in Slovenia

Čopova ulica

Prešernov trg


Home