Recent Welsh (pre-1964) - Cymraeg
 1. a, ac
 2. afal, yr afal, afalau
 3. du, ddu
 4. llyfr, y llyfr, llyfrau
 5. caws, y caws
 6. eglwys, yr eglwys, eglwysi
 7. ci, y ci, cŵn
 8. yfed
 9. llygad, y llygad, llygaid
 10. tad, y tad, tadau
 11. rhoddi
 12. tŷ, y tŷ, tai
 13. ynys, yr ynys, ynysoedd
 14. mis Ionawr
 15. brenin, y brenin, brenhinoedd
 16. llyn, y llyn, llynnoedd
 17. llaeth, y llaeth (Sth), llefrith, y llefrith (Nth)
 18. nos, y nos, nosau
 19. hen, hen
 20. pupur, y pupur
 21. brenhines, y frenhines, breninesau
 22. darllen
 23. canu
 24. tri, tair
 25. deall
 26. cwm, y cwm, cymoedd
 27. gwynt, y gwynt, gwyntoedd
 28. pelydr-X, y pelydr-X
 29. blwyddyn, y flwyddyn, blynyddoedd
 30. dim
Dechrau efengyl Iesu Grist, Fab Duw. Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd efe ei unig-anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. un
2. dau
3. tri
4. pedwar
5. pump
6. chwech
7. saith
8. wyth
9. naw
10. deg
100. cant

Welsh was spoken in:

Caergybi - Holyhead
Conwy - Conway
Y Rhyl - Rhyl
Yr Wyddgrug - Mold
Dinbych - Denbigh
Caernarfon - Caernarvon
Porthmadog - Portmadoc
Ffestiniog - Festiniog
Wrecsam - Wrexham
Abermaw - Barmouth
Dolgellau - Dolgelley
Trallwng - Welshpool
Tywyn - Towyn
Aberdyfi - Aberdovey
Trefaldwyn - Montgomery
Y Drefnewydd - Newtown
Trefyclawdd - Knighton
Rhaeadr Gwy - Rhayader
Aberaeron - Aberayron
Llanbedr Pont Steffan - Lampeter
Aberteifi - Cardigan
Abergwaun - Fishguard
Llanymddyfri - Llandovery
Llandeilo - Llandilo
Aberhonddu - Brecon
Trefynwy - Monmouth
Y Fenni - Abergavenny
Glyn Ebwy - Ebbw Vale
Cydweli - Kidwelly
Llanelli - Llanelly
Abertawe - Swansea
Castellnedd - Neath
Pen-y-Bont - Bridgend
Caerdydd - Cardiff
Casnewydd - Newport
Casgwent - Chepstow

9. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw.
10. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
11. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.
12. A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.
13. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)

Home