Recent Dutch (pre-1947) - Nederlandsch
 1. en
 2. appel, de appel, appels
 3. zwart - zwarte (m), zwarte (f), zwart (n)
 4. boek, het boek, boeken
 5. kaas, de kaas, kazen
 6. kerk, de kerk, kerken
 7. hond, de hond, honden
 8. drinken
 9. oog, het oog, ogen
 10. vader, de vader, vaders
 11. geven
 12. huis, het huis, huizen
 13. eiland, het eiland, eilanden
 14. jak, het jak
 15. koning, de koning, koningen
 16. meer, het meer, meren
 17. melk, de melk
 18. nacht, de nacht, nachten
 19. oud - oude (m), oude (f), oud (n)
 20. peper, de peper, pepers
 21. koningin, de koningin
 22. lezen
 23. zingen
 24. dun - dunne (m), dunne (f), dun (n)
 25. begrijpen
 26. dal, het dal, dalen
 27. wind, de wind, winden
 28. x-straal, de x-straal, x-stralen
 29. jaar, het jaar, jaren
 30. nul
Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. een
2. twee
3. drie
4. vier
5. vijf
6. zes
7. zeven
8. acht
9. negen
10. tien
100. honderd

Recent Dutch was spoken in:

Amsterdam
’s-Gravenhage
Antwerpen - Anvers
Groningen
Haarlem
Arnhem
Utrecht
Rotterdam
Eindhoven
Oostende - Ostende
Brugge - Bruges
Gent - Gand
Duinkerke - Dunkerque
 1. Ja. Neen.
 2. Als het U belieft. Dank U.
 3. Dank U wel.
 4. Hoe laat is het?
9. Onze vader, die in de hemelen zijt: Uw naam worde geheiligd.
10. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.
11. Geef ons heden onze dagelijks brood.
12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)

 1. Zondag
 2. Maandag
 3. Dinsdag
 4. Woensdag
 5. Donderdag
 6. Vrijdag
 7. Zaterdag
 1. Januari
 2. Februari
 3. Maart
 4. April
 5. Mei
 6. Juni
 7. Juli
 8. Augustus
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. December
 1. noord
 2. zuid
 3. oost
 4. west
Quotation Marks

„Ja”

Home