Polish - polski
 1. i
 2. jabłko, jabłko, jabłka
 3. czarny, czarna, czarne
 4. książka, książka
 5. ser, ser
 6. kościół, kościół, kościoły
 7. pies, pies, psy
 8. pić
 9. oko, oko, oczy
 10. ojciec, ojciec, ojcowie
 11. dać
 12. dom, dom, domy
 13. wyspa, wyspa, wyspy
 14. styczeń
 15. król, król, królowie
 16. jezioro, jezioro, jeziora
 17. mleko, mleko
 18. noc, noc, noce
 19. stary, stara, stare
 20. pieprz, pieprz
 21. królowa, królowa, królowe
 22. czytać
 23. śpiewać
 24. trzy
 25. rozumieć
 26. dolina, dolina, doliny
 27. wiatr, wiatr, wiatry
 28. promień X, promień X, promienie X
 29. rok, rok, lata
 30. zero
Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. jeden
2. dwa
3. trzy
4. cztery
5. pięć
6. sześć
7. siedem
8. osiem
9. dziewięć
10. dziesięć
100. sto

Polish is spoken in:

Warszawa
Gdynia
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Białystok
Poznań
Łódź
Wrocław
Czestochowa
Katowice
Kraków


Street Name Types in Poland

Grzybowska (Polish)

Ogrodowa (Polish)

Żytnia (Polish)


Home