Norwegian (Nynorsk) - nynorsk
 1. og
 2. eple, eplet, eple
 3. svart, svart, svart
 4. bok, boka, bøker
 5. ost, osten
 6. kyrkje, kyrkja, kyrkjer
 7. hund, hunden, hundar
 8. drikka
 9. auga, auga, augo
 10. far, faren, fedrar
 11. gje
 12. hus, huset, hus
 13. øy, øya, øyer
 14. januar
 15. konge, kongen, kongar
 16. innsjø, innsjøen, innsjøar
 17. mjølk, mjølka
 18. natt, natta, natter
 19. gammal, gammal, gammalt
 20. pepar, peparen
 21. dronning, dronninga, dronningar
 22. lesa
 23. syngja
 24. tre
 25. forstå
 26. dal, dalen
 27. vind, vinden
 28. røntgenstråle, røntgenstrålen
 29. år, året, år
 30. null
Evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son, tek til her. For so elska Gud verdi at han gav Son sin, den einborne, so kvar den som trur på han, ikkje skal verta fortapt, men hava æveleg liv.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. ein
2. to
3. tre
4. fire
5. fem
6. seks
7. sju
8. åtte
9. ni
10. ti
100. hundre

Norwegian in its Nynorsk variant is spoken in:

Tromsø
Bodø
Trondheim
Ålesund
Bergen
Oslo

The exclusive use of Nynorsk is confined to small towns and villages.


Street Name Types in western Norway

Øyravegen (Nynorsk)

Storgata (Nynorsk)


1. Ja. Nei.
2. Ver så snill. Takk.
3. Tusen takk.
4. Kor kan eg løyse bilett?
5. Kor mykje kostar det?
6. Eg forstår ikkje.
7. Kann du snakke langsamare?
8. Kor er banken?
9. Kva er klokka?
10. Eg vil ha ein lege.

9. Fader vår, du som er i himmelen: lat namnet ditt helgast.
10. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jordi so som i himmelen.
11. Gjev oss i dag vårt daglege brød.
12. Og forlat oss vår skuld, som vi og forlet våre skuldmenn.
13. Og før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. LUFTHAMN

2. STASJON

3. TOLL

4. OPPLYSNINGAR

5. TELEFON

6. INNGANG

7. UTGANG

8. OPEN

9. STENGD

10. TOALETTAR

11. HERRER

12. DAMER

13. POLITI

14. SJUKEBIL

15. FORBODE

16. BANK

17. POSTKONTOR

18. HOTELL

19. RESTAURANT

20. KAFÉ


Home