Maltese - Malti
 1. u
 2. tuffieħa
 3. iswed
 4. ktieb
 5. ġobon
 6. knisja
 7. kelb
 8. xorob
 9. għajn
 10. missier
 11. ta
 12. dar
 13. gżira
 14. Jannar
 15. re
 16. għadira
 17. ħalib
 18. lejl
 19. xiħ
 20. bżar
 21. reġina
 22. qara
 23. kanta
 24. tlieta
 25. fehem
 26. wied
 27. riħ
 28. eksrej
 29. sena
 30. xejn
Bidu tal-Bxara ta' Ġesù Kristu, Bin Alla. Ghaliex Alla hecca hab id dinia illi tâ l'Iben tighu unigenitu, sabiex collmin jemmen bih ma jintilifx, izda icollu il haja ta dejem.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. wieħed
2. tnejn
3. tlieta
4. erbgħa
5. ħamsa
6. sitta
7. sebgħa
8. tmienja
9. disgħa
10. għaxra
100. mija

Maltese is spoken in:

Il-Belt Valletta - Valletta
Birkirkara
Sliema
Rabat

Maltese is a Semitic language closely related to Arabic.

Home