Macedonian - македонски
 1. и
 2. јаболко, јаболкото, јаболка
 3. црн
 4. книга, книгата, книги
 5. сирење, сирењето
 6. црква, црквата, цркви
 7. куче, кучето, кучиња
 8. пие
 9. око, окото, очи
 10. татко, таткото, татковци
 11. дава
 12. куќа, куќата, куќи
 13. остров, островот, острови
 14. јануари
 15. крал, кралот, крали
 16. езеро, езерото, езера
 17. млеко, млекото
 18. ноќ, ноќта, ноќи
 19. стар
 20. пипер, пиперот
 21. кралица, кралицата, кралици
 22. чита
 23. пее
 24. три
 25. разбира
 26. долина, долината, долини
 27. ветар, ветарот, ветрови
 28. година, годината, години
 29. нула
Почеток од Евангелието на Исуса Христа, Син Божји. Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што верува во Него да не погине, но да има живот вечен.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. еден
2. два
3. три
4. четири
5. пет
6. шест
7. седум
8. осум
9. девет
10. десет
100. сто

Macedonian is spoken in:

Скопје - Shkup
Охрид

Home