Irish - Gaeilge
 1. agus
 2. úll, an t-úll, úlla
 3. dubh, dhubh
 4. leabhar, an leabhar, leabhair
 5. cáis, an cháis
 6. eaglais, an eaglais, eaglaisí
 7. madra, an madra, madraí
 8. ól
 9. súil, an tsúil, súile
 10. athair, an t-athair, aithreacha
 11. tabhair
 12. teach, an teach, tithe
 13. oileán, an t-oileán, oileáin
 14. Eanáir
 15. rí, an rí, ríthe
 16. loch, an loch, lochanna
 17. bainne, an bainne
 18. oíche, an oíche, oícheanta
 19. aosta
 20. piobar, an piobar, piobair
 21. banríon, an bhanríon, banríonacha
 22. léigh
 23. can
 24. trí
 25. tuig
 26. gleann, an gleann, gleannta
 27. gaoth, an ghaoth, gaotha
 28. x-gha
 29. bliain, an bhliain, blianta
 30. náid
Tosach soiscéil Íosa Críost, Mic Dé. Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh i dtreo, gach duine a chreideann ann, nach gcaillfi é ach go mbeadh an bheatha shíoraí aige.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. aon
2. dó
3. trí
4. ceathair
5. cúig
6. sé
7. seacht
8. ocht
9. naoi
10. deich
100. céad

Irish is spoken in:

Leitir Ceanainn - Letterkenny
Dún na nGall - Donegal
Béal an Átha - Ballina
Caisleán an Bharraigh - Castlebar
Uachtar Ard - Oughterard
Gaillimh - Galway
An Daingean - Dingle
An Coireán - Waterville
Cill Airne - Killarney
Dún Garbháin - Dungarvan
Baile Átha Cliath - Dublin


Street Name Types in Ireland

Brookfield Street (English)

College Road (English)

Hanbury Lane (English)

Sráid Anraoi (Irish)

Clogher Failí (Irish)

Árd Na Lí (Irish)

Clós Na Carraige Báine (Irish)

Plás Mhic Liam (Irish)


1. Is ea. Ní hea.
2. Le do thoil. Go raibh maith agat.
3. Go raibh míle maith agat.
4. Cá bhféadfainn ticéad a cheannach?
5. Cé mhéad atá air seo?
6. Ní thuigim.
7. Labhair níos moille le do thoil.
8. Cá bhfuil an banc?
9. Cén t-am é?
10. Tá dochtúir uaim.

9. Ár n-athair, atá ar neamh: go naofar d'ainm.
10. Go dtaga do ríocht. Go ndéantar do thoil ar an talamh, mar dhéantar ar neamh.
11. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu.
12. Agus maith dúinn ár bhfiacha, mar mhaithimid dár bhféichiúna féin.
13. Agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. AERPHORT

2. STÁISIÚN

3. CUSTAM

4. EOLAS

5. TEILEAFÓN

6. ISTEACH

7. AMACH

8. AR OSCAILT

9. DÚNTA

10. LEITHRIS

11. FIR

12. MNÁ

13. GARDAÍ

14. OTHARCHARR

15. COSC

16. BANC

17. OIFIG AN PHOIST

18. ÓSTÁN

19. BIALANN

20. CAIFE


Home