Gaulish
  1. aballos
  2. dubus
  3. ater
  4. do-
  5. tegia
  6. rix
  7. lindon
  8. lacto-
  9. seno-
  10. tri-, tiđres
1. oinos
2.
3. tri-
4. petor-
5. pinpe
6. suex-
7. sextan
8. oxto
9. nauan
10. decan
100. canto-

Gaulish was spoken in:

Bagacum (Bavay)
Rotomagus (Rouen)
Lutetia (Paris)
Argentorate (Strasbourg)
Portus Namnetum (Nantes)
Lugdunum (Lyon)
Arelate (Arles)
Massilia (Marseille)
Tolosa (Toulouse)
Burdigala (Bordeaux)

Home