Galician - galego
 1. e
 2. mazá, a mazá, mazás
 3. negro, negra
 4. libro, o libro, libros
 5. queixo, o queixo
 6. igrexa, a igrexa, igrexas
 7. can, o can, cans
 8. beber
 9. ollo, o ollo, ollos
 10. pai, o pai, pais
 11. dar
 12. casa, a casa, casas
 13. illa, a illa, illas
 14. xaneiro
 15. rei, o rei, reis
 16. lago, o lago, lagos
 17. leite, o leite
 18. noite, a noite, noites
 19. vello, vella
 20. pementa, a pementa
 21. raiña, a raiña, raiñas
 22. ler
 23. cantar
 24. tres
 25. entender
 26. val, o val, vales
 27. vento, o vento, ventos
 28. raio X, o raio X, raios X
 29. ano, o ano, anos
 30. cero
1. un
2. dous
3. tres
4. catro
5. cinco
6. seis
7. sete
8. oito
9. nove
10. dez
100. cen

Galician is spoken in:

A Coruña - La Coruña
Viveiro - Vivero
O Ferrol - El Ferrol
Lugo
Santiago
Pontevedra
Ourense - Orense
Vigo


Street Name Types in Galicia

Calle del Puente (Spanish)

Rúa Gramela (Galician)

Avenida de las Conchiñas (Spanish)

Avenida de Xoán XXIII (Galician)

Plaza de María Pita (Spanish)

Praza de Cervantes (Galician)


1. Si. Non.
2. Por favor. Grazas.
3. Moltas grazas.
4. ¿Onde podo comprar un billete?
5. ¿Canto é?
6. Non entendo.
7. Por favor, fale mais a modo.
8. ¿Onde está o banco?
9. ¿Qué hora é?
10. Preciso un médico.

9. Noso Pai que estás no ceo: santificado sexa o teu nome,
10. veña a nós o teu reino e fágase a túa vontade aquí na terra coma no ceo.
11. O noso pan de cada día dánolo hoxe;
12. e perdóano-las nosas ofensas como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;
13. e non nos deixes caer na tentación, mais líbranos do mal.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)


1. AEROPORTO

2. ESTACIÓN

3. ALFÁNDEGA

4. INFORMACIÓN

5. TELÉFONO

6. ENTRADA

7. SAÍDA

8. ABIERTO

9. CERRADO

10. RETRETES

11. HOMES

12. MULLERES

13. POLICÍA

14. AMBULANCIA

15.

16. BANCA

17. CORREOS

18. HOTEL

19. RESTAURANTE

20. CAFÉHome