Czech - český
 1. a
 2. jablko, jablko, jablka
 3. černý, černá, černé
 4. kniha, kniha, knihy
 5. sýr, sýr
 6. kostel, kostel, kostely
 7. pes, pes, psi
 8. píti
 9. oko, oko, oči
 10. otec, otec, otci
 11. dát
 12. dům, dům, domy
 13. ostrov, ostrov, ostrovy
 14. leden
 15. král, král, králové
 16. jezero, jezero, jezera
 17. mléko, mléko
 18. noc, noc, noci
 19. starý, stará, staré
 20. pepř, pepř
 21. královna, královna, královny
 22. čist
 23. zpívat
 24. tři
 25. rozumět
 26. údolí, údolí, údolí
 27. vítr, vítr, větry
 28. rentgenové záření, rentgenové záření
 29. rok, rok, roky
 30. nula
Počátek evangelium Ježiše Krista, Syna Božiho. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. jeden
2. dva
3. tři
4. čtyři
5. pět
6. šest
7. sedm
8. osm
9. devět
10. deset
100. sto

Czech is spoken in:

Praha
Plzeň
Ostrava
Olomouc
Brno


Street Name Types in the Czech Republic

Římská (Czech)

Pancířská (Czech)


Home