Bulgarian - български
 1. и
 2. ябълка, ябълката, ябълки
 3. черен, черна, черно
 4. книга, книгата, книги
 5. сирене, сиренето
 6. църква, църквата, църкви
 7. куче, кучето, кучета
 8. пия
 9. око, окото, очи
 10. баща, бащата, бащи
 11. давам
 12. къща, къщата, къщи
 13. остров, островът, острови
 14. януари
 15. цар, царят, царе
 16. езеро, езерото, езера
 17. мляко, млякото
 18. нощ, нощта, нощи
 19. стар, стара, старо
 20. пипер, пиперът
 21. царица, царицата
 22. чета
 23. пея
 24. три
 25. разбирам
 26. долина, долината, долини
 27. вятър, вятърът, ветрове
 28. рентгеново лъчение
 29. година, годината, години
 30. нула
Начало на благовестието на Исуса Христа Божий Син. Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. едно
2. две
3. три
4. четири
5. пет
6. шест
7. седем
8. осем
9. девет
10. десет
100. сто

Bulgarian is spoken in:

София
Варна
Пловдив


Street Name Types in Bulgaria

Улица Владайска
Булевард Витоша
Площад Възраждане

Home