Azerbaijani - Azǝrbaycan dili
 1. alma, alma
 2. qara
 3. kitab, kitab, kitablar
 4. pendir, pendir
 5. kilsǝ, kilsǝ, kilsǝlǝr
 6. it, it, itlǝr
 7. içmǝk
 8. göz, göz, gözu
 9. ata, ata, atalar
 10. ver-
 11. ev, ev
 12. ada, ada, adalar
 13. yanvar
 14. kral
 15. göl, göl, göllǝr
 16. süd, süd
 17. gecǝ, gecǝ
 18. qoca
 19. istiot, istiot
 20. kraliçǝ
 21. oxu-
 22. mahni oxu-
 23. üç
 24. başa düş-
 25. vadi
 26. külǝk, külǝk, külǝklǝr
 27. il, il
 28. sıfır
1. bir
2. iki
3. üç
4. dörd
5. beş
6. altı
7. yeddi
8. səkkiz
9. doqquz
10. on
100. yüz

Azerbaijani is spoken in:

Bakı
Gǝncǝ
Sumqayıt

Home