Alsace German - Elsässerditsch
 1. ùn
 2. Apfel, d'r Apfel, Äpfel
 3. schwàrz
 4. Buech
 5. Käs, d'r Käs
 6. Kìrich, d'Kìrich, Kìricha
 7. Hùnd, d'r Hùnd, Hend
 8. trìnka
 9. Oig, s'Oig, Oiga
 10. Vàtt'r, d'r Vàtt'r, Vätt'r
 11. gën
 12. Hüss, s'Hüss, Hìs'r
 13. Insla
 14. Jän'r
 15. Kenig, d'r Kenig
 16. See, d'r See
 17. Mìlich, d'Mìlich
 18. Nàcht, d'Nàcht, Nächt
 19. àlt
 20. Pfëff'r, d'r Pfëff'r
 21. leesa
 22. sìnga
 23. drèï
 24. v'rstehn
 25. Wìnd, d'r Wìnd, Wìnd
 26. Johr, s'Johr, Johr
1. eins
2. zwei
3. drèï
4. viar
5. femf
6. sex
7. sewwa
8. àcht
9. nîn
10. zehn
100. hùnd'rt

Alsace German is spoken in:

Hàwenau - Hagenau - Haguenau
Zawere - Zabern - Saverne
Strossburi - Straßburg - Strasbourg
Schlettstàdt - Schlettstadt - Sélestat
Colmer - Colmar - Colmar
Minschtr - Münster - Munster
Milhüsa - Mülhausen - Mulhouse
Àltkírech - Altkirch - Altkirch


Street Name Types in Alsace

Rue de l'Église (French)

Place des Halles (French)

Wildemannsgass (Alsace German)

Schùelergassel (Alsace German)

Schlossplatz (Alsace German)

Kerchplatz (Alsace German)


1. Ja. Naan.
2. Wënn's beliebt. Merci.
3. Merci vielmols.
4. Wo kànn ich e Bijé leese?
5. Wieviel koscht diss?
6. Ich versteh nitt.
7. Redde lëngsemer, wënn's beliebt.
8. Wo isch d'Bànk?
9. Well Zit isch?
10. Ich brüch e Dokter.

9. Vàter unser ém Hémmel, gheiligt sei dine Nàmme;
10. di Rich soll komme. Dine Wille soll gschah, wie ém Hémmel, so uf d'r Arde.
11. Unser alltajlige Brot géb uns hét,
12. un vergéb uns unsri Schuld wie oi mér én dane vergann, wo àn uns gschuldigt hän.
13. Un fiehr uns nét én d'Versüechung, àwer erlees uns vom Beese.
The Bible, Matthew 6, 9-13 (The Lord's Prayer)

Home