Albanian - shqip
 1. edhe
 2. mollë, molla, mollë
 3. i zi, e zezë
 4. libër, libri, libra
 5. djathë, djathi
 6. kishë, kisha, kisha
 7. qen, qeni, qen
 8. pi
 9. sy, syri, sy
 10. atë, ati, etër
 11. jap
 12. shtëpi, shtëpia, shtëpi
 13. ishull, ishulli, ishuj
 14. janar
 15. mbret, mbreti, mbretër
 16. liqen, liqeni, liqene
 17. qumësht, qumështi
 18. natë, nata, net
 19. i vjetër, e vjetër
 20. piper, piperi
 21. mbretëreshë, mbretëresha
 22. lexoj
 23. këndoj
 24. tre, tri
 25. kuptoj
 26. luginë, lugina, lugina
 27. erë, era, erëra
 28. rreze iks, rrezja iks, rreze iks
 29. vit, viti, vite
 30. zero
Të-nisurit' e ungjillit të Jisu Krishtit, të Birit të Perëndisë. Sepse Perëndia kaqë e deshi botënë, sa dha Birin' e ti të-vetëmlindurinë, që të mos humbasë kushdo që t'i besonjë ati, po të ketë jetë të-përjetëshme.
The Bible, Mark 1,1 + John 3,16

1. një
2. dy
3. tre
4. katër
5. pesë
6. gjashtë
7. shtatë
8. tetë
9. nëntë
10. dhjetë
100. njëqind

Albanian is spoken in:

Tiranë
Korçë
Vlorë


Street Name Types in Albania

Rruga e Dibrës (Albanian)


1. Po. Jo.
2. Ju lutem. Faleminderit.
3. Faleminderit shumë.
4. Ku mund të blej një biletë?
5. Sa kushton?
6. Unë nuk kuptoj.
7. Flisni më ngadalë, ju lutem.
8. Ku është banka?
9. Sa është ora?
10. Kam nevojë për një mjek.

Home