Albanian (Kosovan) - shqip
 1. edhe
 2. mollë, molla
 3. i zi, e zezë
 4. libër, libri, libra
 5. djath
 6. kishë, kisha, kisha
 7. qen, qeni, qenë
 8. pi
 9. sy, syni, sytë
 10. babë, baba, baballarë
 11. dhanë
 12. shpi, shpia, shpi
 13. ishull, ishulli, ishuj
 14. janar
 15. liqen, liqeni, liqene
 16. tamël, tamli
 17. natë, nata, net
 18. i moçëm, e moçme
 19. lexoj
 20. knoj
 21. tre
 22. kuptoj
 23. luginë, lugina, lugina
 24. erë, era, erna
 25. vit, viti, vjet
1. nji
2. dy
3. tre
4. katër
5. pesë
6. gjashtë
7. shtatë
8. tetë
9. nantë
10. dhetë
100. njiqind

Albanian (Kosovan) is spoken in:

Mitrovicë - Mitrovica - Митровица
Prishtinë - Priština - Приштина
Prizren - Prizren - Призрен

Home