Albanian (Gheg) - shqip
 1. edhe
 2. mollë, molla
 3. i zi
 4. libër, libri
 5. djathë, djathi
 6. kishë, kisha
 7. qen, qeni
 8. pi
 9. sy, syni
 10. at, ati
 11. dhâne
 12. shtëpí, shtëpíja
 13. ishull, ishulli
 14. Kallnuër
 15. mbret, mbreti
 16. liqê, liqêni
 17. qumësht, qumështi
 18. natë, nata
 19. i vjetër
 20. biber, biberi
 21. mbretneshë, mbretnesha
 22. lexue
 23. këndue
 24. tre, tri
 25. kuptoj
 26. kodrinë, kodrina
 27. erë, era
 28. vit, viti
1. nji
2. dy
3. tre
4. katër
5. pesë
6. gjashtë
7. shtatë
8. tetë
9. nandë
10. dhetë
100. nji qind

Albanian (Gheg) is spoken in:

Shkodër
Kukës
Lezhë

Home